Bild av Börje Börman babblandes om att man bör, annars bör man

Man bör, annars bör man

Tja, varför inte?

Kort och sammanfattningsvis: Hoppsan!

Börje Börman har meddelat wäbbmästaren att han önskar få framfört att det som händer det händer och det som inte får hända händer det också. Dock sällan fötter.

Det långa avbrott som hände kommer att vara avslutat vilket år som helst nu. Eller vilket århundrade som helst. Eller åtminstone vilket årtusende som helst. Eller nå't. Kanske, möjligen, eventuellt.

Dock bör man ha i minnet att den som väntar på något gott inte sällan väntar tills tålamodet tar slut. Eller tills någon annan käkat upp godiset.

Som ett plåster på såret kommer här inte mindre, eller mer, än sjutton bör.

 1. När man planerar att uppta studier i klokskap bör man ha i minnet att inte börja med sig själv.
 2. Man bör ha i minnet att det finns två sorters människor, nämligen riktiga människor och spöken.
 3. Man bör ha i minnet att Apatisällskapet är en sammanslutning utan medlemmar enär ingen har orkat ansöka om medlemskap.
 4. När man planerar att inte arbeta dagen före en helgdag bör man betänka att det är orättvist mot dem som latar sig året om enär man på det sättet förringar dessas uppoffringar.
 5. Man bör ha i minnet att förlorade ägg är en maträtt som inte nämnvärt uppskattas av höns.
 6. Man bör ha i minnet att för att vädret ska kunna bli bättre erfordras att SMHI får ökade anslag.
 7. När man erhåller en förfrågan beträffande ens förmåga att framföra en gräsklippare bör man anföra att man så vitt man förmår erinra sig saknar sagda förmåga men att man med en smula träning och ansträngning möjligen skulle kunna bakföra ett dylikt redskap.
 8. När man överväger en karriär inom handeln bör man ha i minnet att återförsäljarens bästa ovän är återköparen.
 9. När man är utrustad med ett selektivt minne bör man alltid ha i minnet att välja minne med smak.
 10. När man står i begrepp att göra bort sig bör man tillse att ha någon som kan ordna hemtransport.
 11. När man vid besök i mobiltelefonbutiken av säljaren blir påglodd som om man inte vore riktigt normal när man efterfrågar den näst senaste eller näst största telefonen bör man betänka att det är helt normalt.
 12. När man planerar att bränna sitt krut i båda ändar bör man upphandla och ibrukta en godkänd dubbelstubintråd.
 13. När man hör datorn säga "hoppsan" bör man inte hoppas för mycket.
 14. När man från vanligtvis välunderrättad källa erhåller information beträffande det förhållandet att det anses vara fördelaktigt att vara uppe med tuppen bör man efterhöra vilken fågelart det kan vara fördelaktigt att vara nere med.
 15. Man bör ha minnet att så när som på två är femton som sjutton.
 16. När man fyller sexton bör man betänka att om ett år är man som sjutton.
 17. Man bör ha i minnet att sjutton är ett magiskt tal, nästan i klass med fyrtiotvå, och att det var som sjutton.